top of page
Image by Toa Heftiba
Image by Alexander Shatov

שיווק

קרע קצר על המחלקה

מדור אתר וניוזלטר

email.png

אתר ונזיולטר: מדור אינטרנט וניוזלטר השייך למחלקת ההסברה והפרסום עוסק בניהול, עדכון, בנייה ותפעול הניוזלטר השבועי שיוצא לכלל הסטודנטים ואתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים, בתיאום עם הגורמים השונים באגודה. מטרת המדור הוא לתת מענה ומידע לסטודנט בכל התחומים ולהציע כלי עזר שונים עבורו. אלו שני כלים אינפורמטיביים וחשובים מאוד. לכן, על המדור להיות מעודכן באופן שוטף בכל האירועים, המבצעים והפעילויות באגודה וכן להיות בקשר שוטף עם כל הגורמים באגודה. ראש המדור אחראי על תפעול אתר האינטרנט של האגודה, כולל עדכונים, הוספת פיצ׳רים חדשים והגדלת חשיפה.

מדור ניו מדיה

מדור ניו מדיה שייך למחלקת ההסברה והפרסום ועוסק בניהול, בקרה ותפעול של כל המדיה החברתית וממשקי האינטרנט של אגודת הסטודנטים – פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר ועוד. המדור נמצא בקשר מתמיד עם המדורים האחרים באגודה ועוזר לקדם פרויקטים טכנולוגיים ויוזמות אינטרנטיות.

social-media.png

מדור אפליקציה

מדור שיווק שם דגש על הנגשת כלל האירועים והפעולות של המחלקה לקהילת הסטודנטים מתוך הבנה כי על מנת שהאירועים יצליחו יש צורך בקהל גדול של סטודנטים. ראשת המדור תעבוד בצמוד למדורים השונים במחלקת שיווק על מנת להפיץ ולפרסם כל פעולה או אירוע שהמחלקה מקיימת. המדור ישתמש בכל אמצעי הקיים לרשות האגודה ובהתאם לעומס הקיים ישים במטרה להגיע גם לסטודנטים אשר ביומיום אינם מרגישים מחוברים לאירועי האגודה. נוסף על כך המדור ייתן תמיכה למדורי המחלקה כיצד להציג את האירועים בצורה טובה יותר ונכונה יותר. בנוסף, מדור שיווק יהיה אחראי על קשר עם מתנדבים וסטודנטים בעלי עסקים קטנים איתם המחלקה תעבוד במהלך השנה.

add.png
bottom of page