top of page
Image by Toa Heftiba
תמונה בעמוד הראשי.png

מועדונים

מחלקת מועדונים אחראית על כ-30 מועדוני האגודה המנוהלים על ידי ראשי מועדונים ומחלקת מועדונים מתוך מטרה לייצר תוכן נוסף בעל ערך לכל סטודט שירצה בכך ולהעשיר את הידע, הכישורים והניסיון שלו.

מדור מועדונים מקצועיים

verify.png

ראש המדור ילווה באופן צמוד כ-7 מועדונים מקצועיים הפועלים במסגרת האגודה - שוק ההון, שיווק דיגיטלי, נדל״ן, סין ועסקים, מכירות, סייבר וקריפטו. בנוסף המדור אחראי על חניכה וליווי צמוד של כלל ראשי המועדונים המקצועיים, סיוע בניית תוכנית העבודה השנתית של כל מועדון, תכלול כלל המופעים של המועדונים החברתיים, וסיוע בהוצאתם לפועל, ניהול הידע של כלל המועדונים במדור, גיוסי שיתופי פעולה חיצוניים (חברות, מרצים וכו') ופנימיים (עם מדורי האגודה) עבור המועדונים, ניהול שוטף של התקציב, מתן מענה לוגיסטי, שיווקי, ארגוני ופרסומי לכלל המועדונים המקצועיים.

מדור מועדונים חברתיים

favorite.png

ראש המדור ילווה באופן צמוד כ-7 מועדונים חברתיים הפועלים במסגרת האגודה - מעגל נשים, פרו-וומן, האחווה הגאה, מודל האו״ם, מועדון השפות, נאמני חיים ו-IDCONNECT. בנוסף המדור אחראי על חניכה וליווי צמוד של כלל ראשי המועדונים המקצועיים, סיוע בניית תוכנית העבודה השנתית של כל מועדון, תכלול כלל המופעים של המועדונים החברתיים, וסיוע בהוצאתם לפועל, ניהול הידע של כלל המועדונים במדור, גיוסי שיתופי פעולה חיצוניים (חברות, מרצים וכו') ופנימיים (עם מדורי האגודה) עבור המועדונים, ניהול שוטף של התקציב, מתן מענה לוגיסטי, שיווקי, ארגוני ופרסומי לכלל המועדונים המקצועיים.

מדור שיווק המחלקה

המדור אחראי על שיווק ופרסום של מחלקת המועדונים והיוזמות- הכוללת למעלה מ-20 מועדונים ויוזמות, האחראים על פעילות של למעלה מ-1500 סטודנטים מדי שנה. השיווק נעשה באמצעות הפלטפורמות השונות שהקמפוס והאגודה מציעים (כגון הרשתות החברתיות, מיילים וכדומה...) מטרתנו היא להגיע לכל סטודנט וסטודנטית, להעלות את המודעות למגוון המועדונים המוצעים לסטודנטים בקמפוס, ובכך להביא לעלייה בהשתתפות הסטודנטים במועדונים ובפעילויות חברתיות שונות.

משימות מרכזיות:

  • עבודה שוטפת מול ראשי מועדונים ורמ"דים נוספים באגודה

  • בניית תכנית שיווק בהתאם לבקשות המועדונים והוצאתה לפועל

  • עבודה מול מגוון גורמים חיצוניים הנוגעים לשיווק המועדונים

megaphone.png
bottom of page