top of page
Image by Toa Heftiba
Donations

CHO

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת רייכמן הינה האגודה היחידה אשר מורכבת ממערך מתנדבים. כלל הפעילויות, היוזמות, הפרויקטים והאירועים המתקיימים בזכות אותם הסטודנטים אשר בוחרים לפעול ולדאוג למען האחר מתוך אמונה ואהבה לגוף להרגשה של משמעות ועשייה חברתית. עקב כך, נולד תפקיד ה-CHO אשר כל תפקידו הוא לדאוג ולהשקיע באותם הסטודנטים. במסגרת תפקידו אחראי להוביל מערך פעילויות, יוזמות, אירועים, סמינרים, ימי כיף אשר יביעו את הערכה והתגמול אשר מגיע למתנדבים.

bottom of page