top of page
Image by Toa Heftiba
תמונה בעמוד הראשי.png

תרבות ואירועים

מחלקת תרבות ואירועים אחראית על ניהול חיי התרבות וההווי הסטודנטיאלי בקמפוס ומחוצה לו. המחלקה מספקת תוכן עבור כלל הסטודנטים בקמפוס ופועלת לציון כלל המועדים החשובים, ההווי השוטף והקיימות כערך תרבותי. המחלקה אחראית לתכנן ולהוציא לפועל אירועים בנושאים שונים, חלקם אירועים ארוכי טווח, תוך שיתוף פעולה מלא עם שאר מחלקות האגודה, גורמים במרכז והחברה הכלכלית. המחלקה מהווה גם גוף יועץ לשאר מחלקות האגודה בתחום האירועים והקיימות וגוף מפקח בתחום הקיימות. המחלקה מאמינה כי סטודנט אינו רק סטודנט לומד וכי נתינה של מעטפת רחבה יותר אשר יתרמו לו בפן החברתי ופן הענייני ותהפוך את זמנו במרכז לטוב יותר ואותו למשכיל יותר.

מדור אירועים שותפים

calendar.png

המדור אחראי על קארייטיב, פיתוח, תכנון והוצאה לפועל של האירועים השוטפים בקמפוס ומחוץ לו לקהל הסטודנטים הרחב ולקהילות מצומצמות יותר. מטרת המדור לנצל את תקציב האגודה בשיתוף החברה הכלכלית ושיתופי פעולה נוספים על מנת לשפר את חיי הסטודנט במרכז, לתרום לאווירה הכוללת ולשבור את שגרת היומיום בלימודים. המדור יעבוד בצמוד לגאנט וידאג לאירועים גדולים וקטנים כאחד במהלך כל חודש בהתאם לעומס האירועים השונים האחרים במרכז. ראשת המדור תוביל את האירועים משלב עיצוב נושא האירוע, תכנון ועד ההוצאה לפועל בשיתוף שאר מחלקות האגודה ומתנדבים נוספים. נוסף לאירועים, יהווה המדור גוף יועץ לשאר המדורים במחלקה ולמחלקות נוספות באגודה בתחום האירועים והוצאתם לפועל.

מדור תרבות

נוסף לאירועים, יהווה המדור גוף יועץ לשאר המדורים במחלקה ולמחלקות נוספות באגודה בתחום האירועים והוצאתם לפועל בדגש על אירועים המתקיימים בשיתוף עם מחלקות האחריות על קהילות ספציפיות במרכז.

masks.png

מדור קיימות

הינו אחראי על פיתוח החשיבה הירוקה והמקיימת באגודה בפרט ובקמפוס בכלל. תחום הקיימות הינו תחום הנמצא בשנים האחרונות בעלייה מתמדת הן במודעות כלפיו והן בפיתוחים הנעשים על מנת לאפשר לנו לשמר את אותה רמת חיים אליה אנו רגילים בצורה מקיימת יותר. לתחום הקיימות חשיבות עליונה בחיינו כיום עקב ההבנה כי לא הכדור שלנו לא יוכל לשרוד בקצב בו אנו מנצלים אותו כיום. לכן אגודת הסטודנטים של המרכז הבינתחומי שמה לעצמה למטרה להכניס דרך מחשבה ודרך חיים ירוקה וברת קיימא יותר לקמפוס ולכלל הסטודנטים מתוך הבנת החשיבות בשינוי אמיתי. מדור קיימות לוקח על עצמו להיות האצבע המכוונת בקמפוס בתחום זה, בעזרת הרצאות להעלאת מודעות בנושאים כמו "התחממות גלובלית", "בירוא יערות" "פוד טק" ועוד, כמו גם מציאת פתרונות חלופיים לפלסטיק ומזהמים אחרים בחיי היום יום של הסטודנט וחשיפתו למגוון העולמות בהם נוגע תחום הקיימות.  מטרת המדור הינה לאפשר לאגודה ולסטודנטים בקמפוס להמשיך ללמוד, לחוות ולהנות מחוויית הבינתחומי תוך פיקוח ושמירה על תרבות ירוקה וברמת קיימא. פעילות המדור תהיה בשינויים בתוך המרכז בצמוד לעבודה מול מחלקות האגודה והסגל באוניברסיטה בשילוב אירועים אשר יתקיימו בנושא.

recycle.png

מדור שיווק המחלקה

מדור שיווק שם דגש על הנגשת כלל האירועים והפעולות של המחלקה לקהילת הסטודנטים מתוך הבנה כי על מנת שהאירועים יצליחו יש צורך בקהל גדול של סטודנטים. ראשת המדור תעבוד בצמוד למדורים השונים במחלקת שיווק על מנת להפיץ ולפרסם כל פעולה או אירוע שהמחלקה מקיימת. המדור ישתמש בכל אמצעי הקיים לרשות האגודה ובהתאם לעומס הקיים ישים במטרה להגיע גם לסטודנטים אשר ביומיום אינם מרגישים מחוברים לאירועי האגודה. נוסף על כך המדור ייתן תמיכה למדורי המחלקה כיצד להציג את האירועים בצורה טובה יותר ונכונה יותר. בנוסף, מדור שיווק יהיה אחראי על קשר עם מתנדבים וסטודנטים בעלי עסקים קטנים איתם המחלקה תעבוד במהלך השנה.

megaphone.png
bottom of page